Työnäytteet

Wuutis Oy:ssä tehtyjen projektien julkaisuja

Tytti Viinikainen, Heikki Metsäranta, Katri Einola, Elisa Heimo, Juha Heltimo, Tapio Kinnunen, Anna-Maria Rauhala (2023). Liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden valtionavustusten vaikuttavuusselvitys. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 12/2023.

Heikki Metsäranta, Kimmo Heikkilä (2023). Maanteiden toiminnallisten luokkien päivitystarpeiden tarkastelu. Väyläviraston julkaisuja 47/2023.

Heikki Metsäranta, Sirkka Heinonen (2023). Tulevaisuuden muutosten hallinta väylänpidossa: Tarkastelukehikko ja analyysi muutosten vaikutuksista. Väyläviraston julkaisuja 47/2023.

Heikki Metsäranta, Paavo Moilanen, Vili Ampuja, Eero Kauppinen, Hannu Pesonen (2023). Kaupunkiraiteiden hankearvioinnin kehittäminen. Esiselvitys.
Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 6/2023.

Heikki Metsäranta, Henriika Weiste (2022). Suomen kansainvälisen saavutettavuuden tarkastelukehikko. Selvitys määritelmästä, mittaamisesta ja  seurannasta. Traficomin julkaisuja 32/2022.

Ramboll Finland Oy:ssä (tai Strafica Oy:ssä) tehtyjen projektien julkaisuja

Heikki Metsäranta, Kimmo Heikkilä, Aino Nissinen, Petri Kalliokoski (2022). Pääteiden kehittämisen periaatteet ja tulevaisuuden tarpeet. Väyläviraston julkaisuja 75/2022.

Joonas Hokkanen, Heikki Savikko, Heikki Metsäranta, Paavo Moilanen, Juha Honkatukia (2022). EU:n 55-valmiuspaketin tieliikenteen ehdotusten kustannusvaikutukset. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:10. 

Heikki Metsäranta, Henriika Weiste, Pekka Vähätörmä, Juulia Hyvärinen, Antti Salminen (2022). Julkisen henkilöliikenteen tukien vaikuttavuus – Tarkastelukehikon määrittely ja tukien arviointi. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 17/2022.

Heikki Metsäranta, Riku Ilomäki, Ari Sirkiä (2022). Selvitys asiakastarpeista vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteessä. Väyläviraston julkaisuja 13/2022.

Heikki Metsäranta, Henriika Weiste (2021). Lentopaikkojen valtionavustusten vaikuttavuuden arviointi. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:14.

Heikki Metsäranta, Rasmus Aro, Petri Blomqvist, Tapio Levä, Aino Nissinen, Sari Rannanpää (2021). Etätyön vaikutukset liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Valtioneuvoston selvitys 2021:4.

Heikki Metsäranta, Saara Haapala, Mikko Sauni, Aki Mankki (2021). Perusradanpidon investointien vaikutusarvioinnin kehittäminen. Esiselvitys Väyläviraston julkaisuja 22/2021.

Heikki Metsäranta, Pekka Iikkanen, Jukka Ristikartano, Petra Reimi (2020). Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2018. Päivitetty 1.4.2022. Väyläviraston julkaisuja 48/2020.

Väylävirasto (2020). Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje. Väyläviraston ohjeita 36/2020.

Heikki Metsäranta, Heikki Savikko, Kimmo Koski, Eeva Elmnäinen, Joonas Hokkanen, Jyrki Rinta-Piirto (2020). Helsinki–Turku nopean junayhteyden laajemmat taloudelliset vaikutukset. Väyläviraston julkaisuja 53/2020.

Heikki Metsäranta, Heikki Rannikko, Mia Toivanen, Salla Rausmaa, Mikko Wennberg (2020). Liikennealan mittaristo ja tilannekuva. Ehdotukset kasvuohjelman arviointiin ja toimialan kehityksen seurantaan. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:25.

Heikki Metsäranta, Krista Riukula, Antti Kauhanen, Paolo Fornaro (2019). Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ja niiden arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:69.

Heikki Metsäranta, Kauko Viitanen, Heidi Falkenbach, Ari Ekroos (2019). Tie- ja ratahankkeiden kiinteistötaloudelliset vaikutukset ja kunnan rahoitusosuus. Tarkastelu hyötyjä maksaa -periaatteen näkökulmasta. Väyläviraston julkaisuja 6/2019.

Liikennevirasto (2018). Henkilöliikenteen palveluiden sanasto. Liikenneviraston oppaita 1/2018.

Heikki Metsäranta, Kari Hillo, Hannu Pesonen, Seppo Laakso, Eeva Leskelä (2018). Kehäradan hankearvioinnin jälkiarviointi. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 15/2018.

Heikki Metsäranta, Inna Berg, Kari Hillo (2018). Tampere–Helsinki-ratakäytävän kehittämisen laajemmat taloudelliset vaikutukset. Tampereen kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto ja Tampereen kauppakamari 2018.

Heikki Metsäranta, Juha Tervonen, Ville Jaakola (2018). Taksiliikenteen hintaseuranta ja enimmäishinnan laskentaperusteet. Taustaraportti. Trafin julkaisuja 15/2018

Heikki Metsäranta, Henriika Weiste, Kari Hillo (2018). Selvitys liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 12/2018.